Odwiedź stronę internetową naszej gminy: www.przysucha.umig.gov.pl

Naszym CELEM jest:

Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu.

Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy oraz powiatu a zasłużonych na innym terenie
...

>> więcej

szukaj

towarzystwo kulturalne im oskara kolberga

(48) 675 22 20

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą
rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa:

„Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący
kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny
zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą
Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi,
Litwy, Śląska, Słowian Południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków.
Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii regionalnych
i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii,
folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii.
Spuścizna Oskara Kolberga stanowi fundament, do którego odwołują się
pokolenia twórców i badaczy kultury".

 

LOSOWE ZDJĘCIE

JAK DO NAS TRAFIĆ?

mapa przysucha kliknij na mapę aby powiększyć
finansowanie strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

© 2020 Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga |

Projekt i wykonanie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego
m.ostrowska