Odwiedź stronę internetową naszej gminy: www.przysucha.umig.gov.pl

Naszym CELEM jest:

Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu.

Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy oraz powiatu a zasłużonych na innym terenie
...

>> więcej

szukaj

towarzystwo kulturalne im oskara kolberga





(48) 675 22 20

Dni Kolbergowskie

Największym wydarzeniem kulturalnym w Przysusze od ponad 50 lat, jest przegląd autentycznego folkloru pod nazwą „Dni Kolbergowskie”. Po raz pierwszy odbyły się w 1960 roku w związku z 70-tą rocznicą śmierci. Początkowo planowano obchodzić uroczystość tylko w zasięgu powiatu przysuskiego, jednak z inicjatywy Okręgowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Kielcach, które było współorganizatorem, imprezie tej nadano szerszy zasięg. Na pierwsze Dni Kolbergowskie przyjechało kilka tysięcy osób z sąsiednich powiatów oraz Warszawy, Kielc i innych miast Polski.

Już od pierwszego roku impreza ta trwała dwa dni. W soboty odbywały się sesje popularno-naukowe, na których przedstawiano postać Kolberga, jego dzieło, wpływ na kulturę i muzykę współczesną, a w późniejszych latach także tematy związane z szeroko pojętym folklorem. W niedziele odbywały się kolejne przeglądy dorobku artystycznego zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych z powiatu przysuskiego, a także amatorskiej twórczości ludowej. Towarzyszyły im kiermasze sztuki ludowej oraz spotkania z artystami i twórcami ludowymi. Przez wszystkie te lata głównymi organizatorami Dni Kolbergowskich byli: Urząd Gminy i Miasta w Przysusze oraz Przysuskiego Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, a od 2005 r. Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolbera w Przysusze. 
Pięćdziesięcioletnią historię Dni Kolbergowskich można podzielić na trzy okresy.

Pierwszy obejmujący lata 1960 – 1977 to przede wszystkim przeglądy twórców ludowych z rejonu przysuskiego oraz różne pokazy i występy dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Na scenach przysuskich występowały także różne zaproszone zespoły ludowe z całej Polski. Dniom towarzyszył coroczny kiermasz sztuki ludowej. Na uwagę zasługują sesje popularno-naukowe, na których swoje referaty głosili znani i wybitni naukowcy z dziedziny folkloru np. prof. dr Józef Gajek redaktor naukowy „Dzieł wszystkich Oskara Kolberga”, prof. dr Józef Burszta z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz inni związani z uczelniami warszawskimi, krakowskimi, wrocławskimi i poznańskimi. Przysucha gościła kilkakrotnie kuzyna Oskara Kolberga, Henryka Kolberga z Poznania.

Drugi okres to lata 1978 – 1999, kiedy to Dni Kolbergowskie połączono a następnie przekształcono w Wojewódzki Przegląd Folkloru z eliminacjami wojewódzkimi na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Z tego okresu na uwagę zasługują: w 1978 r. biesiada folklorystyczna, na której można było usłyszeć muzykę i piosenki ludowe, uczestniczyć w konkursach i zabawach oraz degustować potrawy ludowe. W 1982 r. przedstawiono spektakl teatralny pt. „Sztuka na gościńcu” z udziałem Wojciecha Siemiona. W 1984 r. zorganizowano plener rzeźbiarski, który zaowocował monumentalnymi dziełami. Zamontowano je wzdłuż ul. Radomskiej i można je było oglądać do połowy lat 90-tychy. Niestety, uległy zniszczeniu z powodu braku odpowiedniej konserwacji. W dalszym ciągu odbywają się sesje popularno-naukowe. Przysucha gości najwybitniejszych naukowców z dziedziny folkloru, muzyki ludowej. W 1998 r. po raz pierwszy referaty wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Lwowskiego na Ukrainie: prof. Iwan Denysiuk, prof. Michaił Czarnopyskij oraz prof. Włodzimierz Pracowityj.

Ostatni trzeci okres to lata 2000 – 2010 Dni Kolbergowskie otrzymują drugi człon Mazowiecki Przegląd Folkloru, oraz wchodzą w skład większej trzy dniowej imprezy „Dni Przysuchy”. W piątek organizowane są różne imprezy związane z Dniem Dziecka, w sobotę szereg koncertów różnych zespołów miejscowych oraz gości zaproszonych Dni Przysuchy, a niedziela przeznaczona na święto folkloru Dni Kolbergowskie. W dalszym ciągu odbywają się eliminacje, tyle że regionalne, na Festiwal Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą.

Przez wszystkie te lata Dniom Kolbergowskim towarzyszyły dodatkowe imprezy. Otwierano wystawy w różnych częściach miasta, na scenach muszli koncertowej i Domu Kultury koncertowały liczne zespoły z całej Polski. Przysucha gościła m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Zespół Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie, Zespół Pieśni i Tańca „Słowianki” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” z Poznania, Zespół Pieśni i Tańca „Krakus” z Akademii Gurniczo-Hutniczej w Krakowie, Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” z Nowego Sącza i wiele innych.
Przez wszystkie lata swego istnienia, „Przysuskie Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga”, wspólnie z władzami miasta Przysucha, było organizatorem Dni Kolbergowskich. Kolejni prezesi oraz członkowie Towarzystwa brali aktywny udział w najważniejszej imprezie kulturalnej naszego miasta. W 2004 roku powołane do życia nowe stowarzyszeni pod nazwą „Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze”, które w swoim statucie nawiązuje do tradycji „Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga”. Od 2005 roku członkowie nowego Towarzystwa włączyli się w organizacje Dni Kolbergowskich. Towarzystwu udaje się pozyskiwać znaczne środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz w niektórych latach ze Starostwa Powiatowego w Przysusze na: nagrody dla laureatów, obiady dla uczestników przeglądu czy honorarium dla zespołu pieśni i tańca występującego w koncercie galowym. Zakład „Hortex” zapewniał co roku napoje dla wszystkich uczestników przeglądu.

Dni Kolbergowskie przez wszystkie te lata, pomimo wielu zmian jakie zaszły w naszej Ojczyźnie oraz mentalności mieszkańców, nadal cieszą się wielkim zainteresowaniem. Na długo przed planowanym terminem, dzwonią ludzie z zapytaniami o program imprezy, terminy, występy artystów. Można także zaobserwować niepowtarzalna atmosferę pierwszych Dni Kolbergowskich, kiedy to występy kapel ludowych i solistów instrumentalistów odbywały się nie tylko na dekach muszli koncertowej, ale także w całym parku miejskim. Spotyka się grających muzyków, których otaczają zasłuchane grupy osób. Zdarza się także, że nawet po zakończeniu całej imprezy, kiedy to muszla koncertowa już opustoszała, to w parku miejskim nadal słychać grających muzyków do późna w nocy.  
Mamy nadzieję, że w następnych latach także tu w Przysusze w parku miejskim będzie rozbrzmiewała muzyka ludowa.

LOSOWE ZDJĘCIE

JAK DO NAS TRAFIĆ?

mapa przysucha kliknij na mapę aby powiększyć
finansowanie strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

© 2020 Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga |

Projekt i wykonanie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego
m.ostrowska