Odwiedź stronę internetową naszej gminy: www.przysucha.umig.gov.pl

Naszym CELEM jest:

Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu.

Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy oraz powiatu a zasłużonych na innym terenie
...

>> więcej

szukaj

towarzystwo kulturalne im oskara kolberga

(48) 675 22 20

O nas

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoja działalność z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, 8 lipca 2004 roku. Z chwilą powołania liczyła 19 osób. W dniu 9.09.2004 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie, na którym wybrano władze Towarzystwa. W skład Zarządu weszli: Jerzy Kwaśniewski – prezes, Dariusz Motyl – wiceprezes, Katarzyna Markiewicz – skarbnik, Zofia Wolska – sekretarz i Robert Fidos – członek zarządu. Przyjęto także Statut oraz program działania na najbliższy rok. Wśród członków Towarzystwa największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kultura i oświatą.

W dniu 25 września 2008 roku odbyło się Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowe władze: prezes – Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes – Anna Raczkowska, skarbnik – Izabela Pasternak, sekretarz – Robert Bomba, członek zarządu – Robert Fidos.

Liczba członków na dzień dzisiejszy to 23 osoby.

Stowarzyszenie realizuje zadania lokalne mające na uwadze dobro społeczne i tradycje „Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga”.

dni kolbergowskieStowarzyszenie jest organizatorem i współorganizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych w Przysusze: sesji popularno-naukowych, imprez kulturalnych. Do najważniejszych należy organizowanie wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Przysusze corocznych „Dni Kolbergowskich”.

Stowarzyszenie wydało 4 publikacje książkowe, w tym: „Przysucha – dzieje miasta od czasów najdawniejszych do 1945 r.”, „Przysucha i okolice” przewodnik turystyczny, „50. Dni Kolbergowskie” historia przeglądu folklorystycznego.

Projekty i działania Stowarzyszenia 

LOSOWE ZDJĘCIE

JAK DO NAS TRAFIĆ?

mapa przysucha kliknij na mapę aby powiększyć
finansowanie strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

© 2020 Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga |

Projekt i wykonanie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego
m.ostrowska